26 juni 2010

Ny blogg...Fenomenet DEN SJÄTTE MUREN är dagens största hot mot den demokratiska samhällsordningen, alla kategorier. Eftersom vi i Sverige är långt ifrån så förskonade från korruptionens skadeverkningar som den svenska s k makteliten vill påskina.
Alla känner problemet och nästan alla tiger. I grunden det största problemet då i samma grund det är varken mer eller mindre än en MEDBORGERLIG PLIKT att efter förmåga bekämpa denna verkliga gemensamma fara...

26 januari 2010

Nya Sverigebilder


större bild...klicka

31 december 2009

17 december 2009

God Jul

(klicka bild...)

25 juli 2009

10 juli 2009

Inge Johansson påträffad...
Den försvunne Inge Johansson påträffades i Åkersberga centrum, kl 17:45, den 10 juli 2009.
Inge Johansson lever, är vid god hälsa och har, naturligtvis, något att berätta.
Om vilket det kommer att återkommas.

Alf Susaeg

07 juli 2009

Polisanmälan bekräftad


Utdrag ur Inge Johanssons skrift den 20 juni 2009(slutet):
"Österåkers kommun med tjänstemän, ta er i kragen.
Ni borde skämmas. Sover ni gott om nätterna? Det borde ni ej göra som ni behandlar en invånare i er kommun.
Till alla andra inblandade, skärp er. Ta tag i detta ärende, och det nu. Jag trodde ej att en kommun samt andra myndigheter sysslade med lagbrott. Men nu vet jag bättre.
Till dig Alf vet jag vad jag känner och vill säga. Du är en fantastisk person. Hoppas att jag kan hjälpa dig på något sätt. Har du kämpat så länge som du har gjort, fortsätt.
Du är ej ensam längre! Och mig skrämmer ingen.
Inge Johansson, Åkersberga den 20/6-09"

Utdrag ur dokumentationen(slutet):
"Kl 11:30 den 27 juni, satt jag vid datorn, stod IJ bredvid och läste vi gemensamt ur ett dokument då IJs mobiltelefon ringde. IJ gick direkt mot balkongen(där dörren för luftväxlingen som vanligt stod öppen) svarade IJ endast "mm" och "ja" och verkade ta emot information eller instruktioner från någon, avslutade han samtalet, som tog högst en minut, med "OK" och gick sedan direkt mot ytterdörren.
När jag frågade vart han skulle gå och vad som var "på G" svarade LJ bara kort "jag förklarar...kommer strax".
Och är därefter försvunnen.
Åkersberga 30 juni 2009 Alf Susaeg"

LÄGESANALYS
Logiskt och förnuftsmässigt sett finns endast följande möjliga händelseförlopp som orsak till Inge Johansssons försvinnande:
1. Han lever men har skadats svårt(fysiskt) och finns på
något sjukhus.
2. Han har avlidit som följd av någon naturlig olycka, och finns på
något bårhus.
3. Han lever i ofrivillig fångenskap utan möjlighet att kontakta yttervärlden.
4. Han har uppsåtligt bragts om livet och är död.

FRÅGOR ANG POLISENS AGERANDE
Är det överhuvudtaget möjligt att POLISEN vet något om Inges försvinnande som jag och de närmast insatta fortfarande, den 7 juli 2009, INTE vet?
Frågan är dessvärre sådan att den av merparten medborgare omedelbart avfärdas som "konspirationsteori", eftersom den svenska polisen självklart skulle meddela mig/oss om myndigheten visste något om Inges försvinnade.
Därför blir följdfrågen nedan än mer besvärande/oroväckande:
Om polisen INTE vet något om och kring Inges försvinnande, hur kan då polisen (med hänsyn till lägesanalysen pkt 1-4 ovan) ha förhållit sig HELT PASSIV från första anmälning den 1 juli till bekräftelsen den 6 juli?
Varför bekräftade polisen den första anmälningen(1 juli) först EFTER påminnelsen den 6 juli 2009 13:02:58?
Polisen har skriftligen bekräftat att den redan den 1 juli var informerad om omständigheterna vid Inges försvinnande i allmänhet och det strax före försvinnandet mystiska telefonsamtalet i synnerhet.
Vad var det nämligen som fick Inge som "ingen skrämmer" att så snabbt/blint följa eller lyda den instruktion, order eller liknande, som han mottog per telefon?
Detta avsnitt i "Ingemysteriet", jämfört med avslutningen på hans skrift den 20 juni, förklarar hela gåtan. Vilket även polisen omedelbart såg och förstod redan den 1 juli - GIVET att polisen inte redan den 1 juli hade någon ANNAN information om och kring Inges försvinnande, än den jag och de närmast insatta har.

ÖVRIGA FRÅGOR
Har Inge Johanssons försvinnade någon koppling till kyrkans aktuella passivitet? - och/eller den bakomliggande problematiken med/hos Österåkers kommun? - och/eller den alltjämt pågående mögelskadeprocessen i Högsta domstolens mål T4882-95?

LÄNKAR
Översikt avs Inge Johansssons försvinnande
E-brev till Yrsa Häggström 1 juli
E-brev till kyrkan 2 juli
E-brev till Janne Josefsson SVT 5 juli
E-brev till Yrsa Häggström 6 juli
Efterlysning via websidan OrdetKontraSaken 1 juli
Efterlysning via websidan Bakom kulisserna 5 juli

Alf Susaeg


01 juli 2009

21 juni 2009

Första draghjälpen

(större bild...klicka)

Länk Dick Erixon
Länk DN
-------
Analoga exempel från Exildebatten nedan
Exempel#1
Exempel#2
Exempel#3
Det finns dock undantag, även i den 'debatten'
Exempel#4
Exempel#5

Alf Susaeg

29 maj 2009

17 maj 2009

Åtta flugors strategi


Allt har sin tid
Och har nu blivit tid att, som antyddes igår, börja låta bladen falla. Först med några ord och bilder före. Som i vart fall delvis förklarar
det oförklarliga; det som pågår på den här websidan med 'vänner'. Och hur allt har kunnat utvecklas till ett Dårhus, som detta.
Som vanligt får bilder tala så mycket som möjligt och resumeras,
här med lite texthjälp, "åtta flugors strategi" i bilden ovan.
Klippt ur "Storbilder från Kafkavärlden" (kafkadump#005)
Som mått är det här inlägget, ungefär, första bokstav i förordet.

Alf Susaeg

16 maj 2009

Att få hålla på som en jävla idiot......i demokratiernas demokrati, rättvisans hemvist
och toleranskonferansernas vagga, på jorden.


Om det ska börja berättas på den här websidan med 'vänner'.
Om varför så många säger A och gör B. Hur det kommer sig att landets högsta jurister riskfritt och hånfullt kan stämpla någon
med landets mest skadebringande tillmäle. Någon som
'bara' begär att få tillbaka stöldgods. Eftersom det inte gäller
vilken stulen egendom som helst utan
tio flyttkartonger DOMSTOLSBEVIS som stulits vid INBROTT
I BOSTAD - av väl kända kommunanställda tjänstemän!
Bevismaterial som inte gäller vilken "skitsak" som helst utan AVGÖRANDE bevisning i en prejudicerande rättssak, i landets
högsta domstol. En rättssak som ytterst gäller väl och ve för
EN MILJON sjukahusdrabbade svenskar.

Om det ska som sagt berättas, analyseras och varvas med vad "andra" berättat och med 'skitsaker' som inlägget "testhämtningar" nedan. Som gjordes igår för att någon
"får hålla på som en jävla idiot" för att så många ljuger och bedrar och för att så mycket "icke är vad det synes vara".

I den gamla 'dammen' gällde:
"Det som ser ut som en anka, går som en anka
och
låter som en anka - ÄR en anka"
Men, det var då ankor var ankor och inte bara ankor.

Alf Susaeg

Testhämtningar url00275


15 maj 2009

url00275


Vad är så viktigt med den adressen? - och bakomliggande fil?
Klicka på bilden så klarnar det. Eller klicka url00275.
Av någon för tillfället obegriplig anledning är det (nästan)omöjligt för utomstående att komma åt den bakomliggande filen(ett bildspel).
Den väg som (ibland)fungerar även för utomstående är:
1. Klicka http://urlbank.wordpress.com/
2. Gå därifrån till och klicka på url00275

12 maj 2009

07 maj 2009

Helt jävla ofattbart


(bildspelet "Idioten" bakom figuren)

Dick Erixon "en av landets främsta opinionsbildare" enligt "bloggosfären" rosar den 6 maj 2009 Högsta domstolens stärkta nödvärnsrätt.
I mitten av augusti i fjol bytte jag en del åsikter med Dick Erixon på Medborgarrättsrörelsens blogg bl a angående det påstått avskaffade tjänstemannaansvaret där jag luftade min mening med följande hovsamma inlägg:

Sverige är bevisligen världens enda s k rättsstat där makt- och myndighetseliten med skitprat, korruption och kriminellt förtal ostört och riskfritt kan förstöra livet för rättmätigt rättssökande medborgare. I jordens alla övriga länder och kulturer betrakats det som alldeles självklart att både kräva och få den rätt man enligt gällande lagar, avtal och regler har. Den av outgrundlig anledning så väl inarbetade svenska inställningen på det här området är därför i grunden, och
på s k ren svenska, helt jävla ofattbar.


och dryftades i samma veva nödvärnsrätten:

Sedan frågan om rätten att ta lagen i egna händer.
I nödvärn självklar. Men…i som nu en aktuell (nödvärns-
liknande) situation måste nödvändiga räfts- och rättarting hållas på rätt plats och mot rätta parter. Nämligen mot de myndigheter och myndighetsutövare/individer som bär ANSVARET för att s k vanligt folk idag känner sig tvungna att backa till djungelstadiet.
Rättskämpen Moberg slogs länge och modigt mot dessa fantomer men lyckades aldrig ‘konstituera’ själva fenomenet - bortsett från att mynta begreppet rättsröta. Vilket jag i brist på nästgårdsvarande begrepp(eller brist på kreativitet) har hängt på ett par bokstäver och bildat substantivet “
rättsrötare”... (jfr även not nedan)
Men oavsett hur fenomenet betecknas eller symboliseras är det fråga om hänsynslöst beräknande och/eller rädda och fega samhällsfördärvare som jag menar och skriver “med alla kollektiva medel och ansträngningar måste kläs av eller på och offentligt belysas.”
För övrigt är det i Sverige än så länge någorlunda självklart att liv och egendom ska fredas för tjuvar och banditer. Men kritikens och ffa de nödvändiga åtgärdernas udd MÅSTE riktas åt rätt håll, annars bör vi omgående importera och konstituera USAs vapenlagar, i befintligt skick.
Fortsätter dagens utveckling; UTAN FUNGERANDE TILLSYNSMYNDIGHETER, är det bokstavligen kört.
Och sluts både cirkeln och den här kommentaren kring
frågan ovan; “det avskaffade tjänstemannaansvaret.”


På detta svarade aldrig Dick Erixon. Trots egenskapen av en av landets främsta opinionsbildare. Och trots, som jag själv, Mobergbeundrare och "i hjärtat rebell".
Och då debatten f.ö. på det här området är så tunnsådd - obefintlig, närmare bestämt - får frågan nedan helt enkelt kastas rakt ut i "bloggosfären":

Hur ska HDs stärkta nödvärnsrätt tillvaratas av medborgare som misshandlas av JO, JK och...Högsta domstolen?
Bakgrund(exempel) url00546 url00361 url00362

Alf Susaeg

(not)
Sverige är veterligen enda s k rättstat i världen där rättsväsendet systematiskt använder en inofficiell (i grunden kriminell) "tumregel#1" som 'bestämmer':
"Att ha rätt är inte att få rätt"
En regel som stöds av en lika inofficiell och kriminell tumregel#2 som det svenska rättsväsendet använder för att vid (rättsväsendets)behov godtyckligt avfärda rättmätigt rättssökande medborgare.
Allt som behövs för att tumregl#2 ska 'träda ikraft' är att (informellt)stämpla medborgaren ifråga som "rättshaverist".
När så har skett går det hela automatiskt, ger den rättsökande upp sin rätt, med de skador, förluster och lidanden det innebär. Eller fortsätter att utkräva den rätt han/hon har, och går under. Eftersom detta extremt omänskliga, grymma - i grunden kriminella - system [som bygger på (vänskaps)korruption och (kollegial) konspiration] gör det möjligt att med alla det utstuderade och mäktiga systemets medel och metoder, förfölja den informellt/kriminellt rättshaveriststämplade medborgaren till "the bitter end"

Vägen mellan medborgarens rätt och undergång utgörs av en process med fyra tydliga faser;
Förvrängning, Förnekelse, Förträngning, Förstockning (jfr fig).
Grundvalen för den slutliga förstockningen är den likaledes inofficiella (och likaledes unikt svenska) 'sanningen' att svenska tjänstemän, inbegripet det svenska rättsväsendet, "aldrig gör fel".
Sanningen är givetvis att förstockningen i verkligheten beror på att någon tjänsteman faktiskt har gjort fel. Vilket, med det svenska rättsväsendets maktfullkomligt brutala tumregel#3 är "omöjligt".

Det "omöjliga" felet övergår därefter per (inofficiell) byråkratisk automatik till (inofficiell) Prestige som hos den svenska rättsstaten -
i nuvarande tappning - går före allt.
Bokstavligen allt.
En utan minsta överdrift, mycket allvarlig svensk allmänfara.
Rättare och klarare sagt: En SJÄLVKLART allvarlig svensk allmänfara.
Jfr bildspelet Rättsstaten
Även artikeln Förlora kontrollen och url00217 resp url00280

[Vissa urler, oftast ppt-filer (bildspel) går inte alltid att öppna från den här bloggen. Vid de kontroller som gjorts går dock alla urler att öppna direkt från Wordpressadressen http://urlbank.wordpress.com/ Bildspelet Rättsstaten har idnummer url00157].

Vad är de till för?

(klicka för större bilder)


06 maj 2009

Att andas tillsammans...


Konspiration, sammansvärjning.
Av latinets conspirare: "Andas tillsammans".
Syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte.

Konspirationstemat är ett urgammalt fenomen, i de äldsta bevarade skrifterna återfinns konspirationstemat, till exempel i Första Mosebok där Adam, Eva och Satan gör en överenskommelse med akt och mening att ignorera Guds vilja. Källa: Wikipedia.

Figuren ovan är ett utkast till symbol för detta "urgamla fenomen" men fler uppslag finns...och kommer...

01 maj 2009

Tandlöst och illvilligt


Underlag för analysen:
1. Inlägg om JOs aktuella tandlöshet i en artikel på Medborgarrättsrörelsens websida 29 april 2009 (hela inlägget)
4. Porträtt av chefsJO Mats Melin publicerat på OrdetKontraSaken, september 2008, och Utkastat november 2008

Då JO beslutet ovan är närmast demonstrativt illvilligt, är frågan om JO-ämbetet utvecklat positiv korrelation mellan tandlöshet och illvilja. Vilket inte går ihop med JOs konstitutionella uppgift och därför bara kan bero på korruption, konspiration eller någon kombination.
Fast, då beslutet samtidigt är direktkopplat till den här Megakandalen går det hela säkert ihop.

Alf Susaeg

25 april 2009

Ett konststycke...utan motstycke...


I senaste brottsanmälan den 15 april 2009 i den här oupphörliga korruptions- och övergreppsprocessen, framhölls att:
“Alla insatta vet att EN enda seriös rättsutredning räcker för att stoppa denna numera sextonåriga övergreppskarusell…”

Så, varför förbises regelmässigt alla uppdagade brott och anmälningar om brott, i det här fallet?
Och varför återlämnar inte Österåkers kommun
det stulna bevismaterialet i Högsta domstolens mögelskademål T4882-95?
Gäller inte det svenska språkets viktigaste begrepp det här fallet? - begreppen rätt och rättvisa?
Ryms kanske svaret i den här
korta meningen? Eller i den här mer omfattande analysen?
Och då den 'interna analysförmågan' anses vara "intakt" enligt den här bedömaren det här utdraget och det här e-brevet måste vissa frågor besvaras, av de som av den svenska rättsstaten är tillsatta att hantera sådana frågor. Exempelvis:

Givet att undantag för rätt och rättvis behandling gäller det här målet/fallet:
Vem har med stöd av vilken rätt bestämt att sådant undantag ska gälla?
Givet att undantag inte gäller: Vem har med stöd av vilken rätt bestämt att i det här målet/fallet anmälda brott INTE ska utredas?

Europakonventionen är som alla numera vet överstatlig och vars
13e artikel bestämmer ÖVER svensk lagstiftning att:
"Envar, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall äga effektiv möjlighet att tala härå inför inhemsk myndighet och detta även i det fall, att kränkningen förövats av ämbetsman i tjänsteutövning"

Så vad är problemet?
I sak är det fråga om att den Svenska staten ska efterleva gällande Europarätt och utan en ytterligare dags dröjsmål bereda EFFEKTIV möjlighet att tala - trots att i det här målet och fallet så många grava och grova kränkningar av Europakonventionen, under så många år, har förövats av just svenska ämbetsmän i tjänsteutövning.

Alf Susaeg

23 april 2009

Störtdykning....


Det finns många sätt att bli av med obekväma bloggar och 'seglivade bloggare'. Och i egenskap av en av mest obekväma 'självgooglar' jag som koll bl a OrdetKontraSaken och får en kurva sökträffar...som stått stilla trots raddan utlägg på sistone. I vart fall borde inte grafen 'störta' så här... vilket upptäcktes för någon timme sedan...
Så, det är nog inte allt för långsökt att misstänka samband med den senaste tidens in- och utlägg...Kanske något i utläggen nedan som blev för mycket för 'Någon'...eller 'Några'. Och vem vet...'Någon' släcker kanske snart...och träffas OrdetKontraSakens besökare av skylten FORBIDDEN!..igen...som vid det här tillfället...
så skrolla&kolla innan bloggen blir helt svart..;/
Mest prestigefyllda utmärkelse

Kan 'hålla på' hur länge som helst så det här får räcka...
plus bakgrunden...Huvudaktörer och intrig...
som knyter ihop...

Alf Susaeg

22 april 2009

21 april 2009

Mest prestigefyllda utmärkelse?


När det som nu våras för 'vissa', betyg ska sättas och utmärkelser delas ut, står klart att det fattas ett pris. Och inte vilket som helst utan landets mest prestigefyllda(förklaring kommer).
Priset har ännu inget namn och utmärkelsens/symbolens heraldik är inte klar(fast utkastet ovan innehåller de nödvändiga elementen av skådespel och illusion).


Vem minns inte f.d. statsministern Göran Perssons promovering vid Örebros universitet(december 2004). Och raden arga kommentarer därefter. Exempelvis på IDG.se 5 februari 2005
"Man kan kräkas för mindre. Att en sån kan (få)bli doktor.
Det är rent snuskigt"

Hade inte statsministern förlorat folkets förtroende (och därefter fullföljt sin länge planerade övergång till "torpare") hade han varit
främste kandidat till denna Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse. Inte minst för sina förtjänster vid korruptionen och mörkläggningen
av den svenska mögel- och sjukahusproblematiken(de belöningar
som erhölls vid den omfattande upprustningen av 'torpet' motsvarade på intet sätt statsministerns bidrag och betydelse i den skandalen).
Hos bloggens livstidssittande prisutdelningskommitté(bestående av undertecknad och...undertecknad) förekommer dessbättre inte ens
'vid utövning av tjänst' begreppet prestige.
F.d. excellensen Persson kommer därför med säkerhet, som 'alla andra', att få full upprättelse efter sin död..;)
Mer text kommer och förklaras utmärkelsens innehåll och betydelse delvis redan i det här inlägget...och det här.

Alf Susaeg

17 april 2009

Ska vi vara RÄDDA för...


Självklart!..säger 'vän av ordning'.
Alla som gjort fel eller orätt ska vara rädda för det svenska rättsväsendet. Det är det det är till för. Därför vi betalar skatt
för ruljansen ifråga. För att avskräcka förbrytare och för att inte djungelns lagar ska råda. Och den som inte gjort fel eller orätt behöver naturligtvis inte vara rädd, säger samme vän.

Men...tänkom...
Tänk om det i verkligheten är så att det är människor som INTE
gjort något fel eller orätt...som ska vara MEST rädda för det svenska rättsväsendet? Och frågar då direkt och befogat den förvånade vännen ovan...varför?
Och är svaret: KORRUPTION!

Det genomkorrumperade svenska rättsväsendet där bl a
"Den juridiska eliten håller varandra hårt om ryggen".
Och borde här vännen ovan undra var den för (nästan)alla svenska medborgare så viktiga samhällsdebatten på detta tema tog vägen,
i höstas. Eller 'parallelldebatten' under rubriker som
Faktum är att debatterna ifråga fick samtidigt hjärt- och hjärninfarkter och dog båda på fläcken. Och är förstås den naturliga följdfrågan: Vem/vilka 'mördade' dessa för den svenska rättssäkerheten och -rättsstaten livsviktiga yttringar?

Då korruption lever av och i mörker och tystnad är den (nästan)omöjlig att bekämpa (jfr en översikt). Trots att de flesta av världens främsta ledare idag förklarat krig mot korruptionen då den betraktas som "Samhällets största fiende"
Hade/har rättskämpen Vilhelm Moberg rätt är dessutom
och är det därför fråga om MYCKET samhällsfarliga individer.
Och...som sagt...kanske farligast för alla som inget har att dölja, som inget har med det svenska korruptionsträsket att göra. Och lever i den farliga villfarelsen att vi svenskar lever i den mest rättssäkra av världens alla rättsstater.

I den veckogamla artikeln Svinintresset citeras på den här websidan en av Sveriges mest orädda tungor. Och trots att begreppet "Orädda tungor" är ett i Sverige bokstavligen utrotningshotat och i flera bemärkelser rödmärkt fenomen, finns ytterligare nu levande exempel. Exempelvis Mats Lönnerblad, författare, Medborgarrättsrörelsens vice ordförande mm, som i en artikel från 2006; Rättsligt förfall sammanfattar det svenska rättsväsendets upplösning.
Jfr även bildspelet Rättsstaten och artikeln Svenska rättsrötare.

Alf Susaeg

16 april 2009

Bruten Internetaccess...vid 19-tiden idag...en knapp timme efter publiceringen av inlägget nedan "E-post till Högsta domstolen" och har tiden därefter ägnats helt åt misslyckade försök att komma ut på nätet igen.
Först när tankarna fördes till det sk bloggermysteriet och "snurrturerna" på Wordpress i höstas upprepades den minutiösa dokumentationsprocessen (via kronologiska skärmdumpar) och si...när det arbetet var klart gick det att komma ut på Internet...igen.
Mer behöver inte sägas om detta eftersom den samlade och så väl dokumenterade, och publicerade, bakgrunden talar bäst för sig själv.
De aviserade kommentarerna och bilderna om och kring HD-inlägget nedan kommer...i morgon...

Alf Susaeg

E-post till Högsta domstolen

Inlägget uppdaterat 2009-04-17
Främst rutinerna avseende inkommande e-post från avsändare som heter Alf Susaeg.
Förmodligen behövs därutöver särskild översyn avs försändelser från alla som heter Alf Susaeg och skickar e-post kopplad till Högsta domstolens mögelskademål T4882-95.
Och då det målet, enligt HD-tjänstemän, är "Högsta domstolens mest utdragna och komplicerade rättsfall" är klart att kommunikationerna med HD måste fungera, om detta "utdragna och komplicerade rättsfall" någonsin ska bli klart.

Senaste skrivning angående Högsta domstolens agerande; utdrag ur
e-brev till Svenska kyrkan den 18 december 2008, under rubriken
"Den avvärjda exekutionen mm"(avsnittsfokus url00561)

"Högsta domstolen försöker å sin sida, som även tidigare noterats, att så obemärkt som möjligt retirera från den här i så många enskilda fall och avseenden hälsovådliga byken, och är HD inte längre nåbar på sin officiella elektroniska adress. D v s inte från min adress url20 url21.
HDs aktuella agerande bottnar förstås i domstolens tidigare behandling av mitt fall(exempel url24 url24-2). Lika självklart kopplat till(exempelvis) de stulna domstolsbevisen url25 som f.ö. du själv utan framgång sedan våren 2004 försökt förmå Österåkers kommun att återlämna. Så att bl a Högsta domstolens prejudicerande mögelskademål T4882-95 kan fullföljas. Ett allmänviktigt behov inte minst som följd av alla fortsatta forskarlarm på området. Senast enligt en ny doktorsavhandling vid Lunds universitet; Mycotoxins in indoor environments (disputation 6 december 2008) som konstaterar att:
“Mögelgifter i fuktskadade hus större problem än man hittills trott” url25-2(slutet). Avhandlingen(pdf-fil) url25-3"

Länkar i utdraget ovan kan följas upp via url00564

Obeställbarhetsmeddelande
från Google ang e-brev till Högsta domstolen avseende brotts- och tillsynsanmälningarna den 15 april 2009 url00565
Av meddelandet framgår att även detta e-brev till HD, som i en rad tidigare uppdagade fall, gjorts delvis obegripligt/oläsligt, d v s utsatts för någon form av uppsåtlig förvanskning.

Justitieombudsmannens mottagningbekräftelser url00566
HD-översikt 2006 url00567
Resumerande dokument avs Högsta domstolens tidigare handläggning av det prejudicerande mögelskademålet T4882-95:
Högsta domstolens fientliga attityd
Skrivelse till fd HD-ordföranden Torkel Gregow
De stulna HD-bevisen

Skärmdumpens funktioner

Alf Susaeg

14 april 2009

Korruptionsprocessen; mellan orsak&verkan

Uppdaterat 2009-04-16

Det mesta av det som kallas ont finns med, och är komprimerat i, översikten ovan. Samtidigt finns så mycket att säga om enbart de olika symbolernas funktioner och relationer, att enbart tanken på det arbetet smärtar, just nu. Så, i avvaktan på nödvändig energi en repris av några gamla bildspel som resumerar den aktuella logikens och symbolikens huvuddrag.


Alf Susaeg

De sju kardinalerna
12 april 2009

"Svinintresset"

Inlägget uppdaterat 2009-04-14"Den girighetskultur i både AMF och SEB som nu med rätta klandras är en logisk följd av det svinintresse som med familjen Wallenberg som föredöme brett ut sig i vissa kretsar."

BERTIL TOREKULL
Författare, f d chefredaktör Svenska Dagbladet
EXPRESSEN 9 april 2009

Så börjar bladen falla.
Man kunde tro det är höst, fast det är mitt i april.
Men allt är, som profeten säger, "icke vad det synes vara".
Och i verkligheten är det höst. I alla fall i 'vissa' fall. Eftersom nu
blad börjar falla från - förutom den här "sketna bloggen" - andra orädda svenska munnar. Exempelvis Bertil Torekulls.
Heder åt denna sansens och rättvisans förkämpe. Påminner faktiskt om "giganten Moberg" (som främst bekämpade det korrumperade svenska rättsväsendet).
Torekull och 'alla andra' som i det tysta drar strån till samma stack kommer förstås i sinom tid att få både rätt och tack.
Måhända som 'vissa' andra först efter sin död.
Men bättre sent än aldrig..;)

Och därför bättre sänt än aldrig, när det gäller inlägg som detta.
När artikeln Samhällsfördärvarna sändes till distributören för den här websidan(1997) blev undertecknad upphovsman betraktad/behandlad som "sinnessjuk" och släcktes websidan omedelbart av den lydige distributören.
När den här förstasidan skickades(2001) tryckte den officiellt obefintliga svenska censuren på Knappen och möttes websidans besökare av skylten "Forbidden".
Att OrdetKontraSaken då var - och fortfarande är - skyddad enligt svensk grundlag mot sådana verkligt samhällsfarliga övergrepp saknade betydelse...då.

Men allt har sin tid. Och är det nu höst för vissa och vår för andra..;)
När artikeln Varför är så många så rädda... publicerades den 18 mars 2009 tryckte ingen på Knappen. Inte heller när artikeln Korruptionens makt publicerades, tre dagar senare.
Till och med artikeln Samhällsfördärvande parasiter fick vara ifred(fast olidlig fingerklåda måste ha rått hos råttorna ifråga).
Fast övergreppen fortsätter förstås...på andra sätt...i 'vissa' fall...

I alla fall är klart att...som det skrevs den 21 mars 2009...
"...nu går det både framåt och uppåt och förmodligen fort"

Alf Susaeg

07 april 2009

05 april 2009

Övergreppen fortsätter...

Inlägget uppdaterat 2009-04-06
När Österåker Östra Ryds församling i höstas ordnade med
ny dator och anslutning till Internet, via Svenska kyrkans datanätverk, var övertygelsen att alla angrepp genom åren, på de datautrustningar som används vid pågående rätts- och upprättelsearbete med Högsta domstolens mögelskademål T4882-95, skulle upphöra.

Så är inte fallet.

För drygt en vecka sedan, den 25 mars 2009 (jfr inlägget 28 mars)
upptäcktes att en extern hårddisk(270 Gigabyte) var 'död'.
Efter utredning och bevissäkring kan nu konstateras att hårddisken förstörts i samma misstänkta uppsåt och syfte som vid tidigare brottsanmälda mörkläggningsåtgärder i den här processen. Oupphörliga grova övergrepp i linje med det senaste. Några exempel (en bråkdel av underlaget i denna del)
Första avstängningen juli 1997
Ljusterövergreppet april 2000 (ngra sammanhängande delar)
- anonyma exekutorer
- över min döda kropp
- vittne bort
- rättsdokument mot smutstvätt
- kasta ut honom direkt
- vittnesredogörelse
Avstängningen januari 2001
Dataintrång juni 2006(ett av otaliga likartade)
Programsabotaget april 2007
Biblioteksavhysningen december 2007

Senast föregående försök att 'komma åt' den nya datautrustningen
(livsviktig för mig och motsatsen för mina plågoandar) avvärjdes
den 1 december 2008.
Upplägget genomskådades i tid och avblåstes det planerade rättsövergreppet omedelbart när inblandade myndigheter förstod
att försåtet avslöjats.
Upprinnelsen
E-brev till Kfm 20081201
Avblåsningen 20081201
Uppföljning(resumering)
Brev till Svenska kyrkan 20081218

Enda motiverade farhåga, efter Internetanslutningen via kyrkans nätverk, var övergrepp motsvarande avstängningen januari 2001. Som uteblivit. Hittills, är nu kanske bäst att tillägga.
Förmodligen tack vare alla försiktighetsåtgärder, 'omvägar' och skenmanövrer, bl a nämnda i inlägget Huvudaktörer och intrig den
12 september 2008:
"I verkligheten är det tyvärr ibland nödvändigt att gå omvägar...på grund av fenomen som 'inte finns'
...i verkligheten"

Så kallade turer i farans riktning saknades inte hösten/vintern 2008.
Exempel Bloggermysteriet och Wordpressturerna. Men var småningom bedömningen även i den delen att OrdetKontraSaken med 'vänbloggar' skulle lämnas ifred i fortsättningen, eftersom mina/våra plågoandar passerat 'the point of no return' i den delen.
Jfr Livförsäkringen och Ny riskprofil.
Förmodligen ett direkt resultat av uppseglingen av den globala finanskrisen, som gjorde att SEB/Wallenbergs med vänner tvingades ägna sig åt annat än luskrossning.

Den nu förstörda hårddisken försvårar och försenar arbetet med såväl korruptionsprocessen, HD-målet, berättelsebygget och övriga (huvud)bloggar i gruppen. Vilket - naturligtvis - inte betyder att upprättelsearbetet kommer att upphöra.

Uppdateringar om och kring den fortsatta utvecklingen kommer att publiceras och kan en passande avrundning på det här inlägget vara
en repris från OrdetKontraSakens förstasida den 23 januari 2001

"Men så länge det finns ledljus ska den här websidan informera om den självutnämnda härskarkast som över allt vad demokrati och folkvilja heter, kontrollerar det svenska samhället idag"

Alf Susaeg

28 mars 2009

Hit...men inte längre..?Rubriken anger att frågan är öppen, i skrivande stund; kl 23:30
den 28 mars 2009.
Klart är att OrdetKontraSaken inte kommer längre än hit, just nu.
På grund av den senaste händelseutvecklingen hos den här websidan med tillhörande korruptionsprocess och primus motor.

OrdetKontraSaken är, som tidigare framhållits, i egenskap av periodisk skrift skyddad enligt grundlag url00517 . Vilket inte hindrat upprepade grundlagsbrott och grova rättsövergrepp.
Den här gången berörs inte själva accessen till Internet. Men det finns andra sätt att stoppa spridning av obekväm/farlig information för den som vill mörklägga, och har makt. Som nu; ett misstänkt sabotage med syfte att stoppa pågående publicering av komprometterande dokumentation.

Uppdateringar av inläggen publiceras tills vidare överst på ingångssidan. Sist några länkar avseende tidigare övergrepp
och sabotage(exempel)
Censortillslaget 1997

Alf Susaeg

27 mars 2009

Förstår......text kommer...

26 mars 2009

Kommer ingen vart...

Kommundirektören i Österåker, Gunbritt Nikolausson, har sedan mitten av 90-talet aktivt medverkat i den här omfattande och därför omsorgsfullt och beslutsamt mörklagda korruptionsskandalen. Direktör Nikolausson har all information om och kring det kategoriska beskedet ovan. Inklusive löneuppgifter avseende egen brottslig tjänsteutövning och - förstås - uppdragsgivarens namn&adress.
Sannolikheten för att Gunbritt Nikolausson frivilligt ska komma fram ur mörkret och öppet redovisa allt detta, inklusive den rad grova brott som under hennes ledning och bokstavliga 'utövning av tjänst' har begåtts i det här fallet, är lika förstås lika med noll. Men...

...mer text kommer...

25 mars 2009

Bra...för vem eller vad...


Frågan är alltså för vem eller vad det enligt kommunalrådet Björn Sundman är så bra att vara "så stark"?
Normala människor, med normala värdegrunder, fördömer starkt
det som i Österåker pågår i det tysta i det här fallet. Främst att
under så många år, så metodiskt och beslutsamt plåga en människa - som dessförinnan lika metodiskt och beslutsamt trängts in i ett hörn och därför inte kommer ur de kommunala makthavarnas "grepp
och övergrepp" url00527.

Vilket en i fallet insatt jurist, redan juni 2002, betecknade som
"Någon form av långsam arkebusering i kommunal regi" url00530 Vars enda logiska förklaring är att samma lagar och värdegrunder som i Sverige för övrigt, av någon anledning INTE
gäller Österåker.
Vars enda logiska och allmänt intressanta följdfråga blir:
VILKA LAGAR, REGLER OCH VÄRDEGRUNDER
GÄLLER ÖSTERÅKERS KOMMUN? - EGENTLIGEN?

Utvecklingen i stort kan förklaras i överläkaren Peter Bergmans sakkunnigutlåtanden i Svea hovrätt, exempelvis utdraget:
"Att Alf Susaeg kan behålla fattningen i den situationen så
väl som fakta påvisar, är det som verkligen förvånar"
Eller i e-brevet till Janne Josefsson, Uppdrag granskning url00522, kopplat till det här sammandraget url00458.

Allt resumerat och, med den speciella 'Österåkerska värdegrunden', klartextat kanske så här:
"Det är bra att Alf Susaeg är så stark att han inte mister förståndet och gör nåt tokigt. Att på välbetald arbetstid riskfritt plåga någon som är så stark så länge och mycket
man vill, är ju ett privilegium man inte får mista" url00523.

Eller enligt provgalleriet resumerat så här url00512